0

Ładowanie ...

Regulamin zamówień składanych drogą elektroniczną

1. Zamówienia przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, formularz zamówienia) z wyraźnym określeniem nazw zamawianych towarów i dokładnymi danymi adresowymi zamawiającego.2. Preferujemy osobisty odbiór zamówionych towarów.3. Ceny towarów mogą ulec zmianie bez wcześniejszej informacji. W przypadku otrzymania zamówienia na towary, których cena uległa zmianie, niezwłoczniee skontaktujemy się z klientem w celu potwierdzenia zamówienia.

4. Wszelkie nieścisłości w zamówieniu prosimy potwierdzać telefoniczne pod nr. 602 309 849. W przypadku zamówień drogą elektroniczną wady wynikające z niekompletnych danych przesłanych do nas nie będą podlegały reklamacji.

5. Reklamacje powinny być zgłoszone najpóźniej do 7 dni od daty odebrania towaru.

6. Wszystkie informacje, które będziecie musieli Państwo podać w czasie dokonywania i realizacji zakupów będą użyte wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Zapewniamy pełną poufność i bezpieczeństwo przesyłanych do nas danych. Nie przetwarzamy ich w żadenn sposób jak i nie udostępniamy osobom trzecim. Ustawa o ochronie danych osobowych (DZ.U./1997/nr133/poz833)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERWUJ
Dark
Light