skan mir poligrafia skan mir poligrafia
skan mir poligrafia skan mir poligrafia skan mir poligrafia skan mir poligrafia skan mir poligrafia skan mir poligrafia skan mir poligrafia skan mir poligrafia skan mir poligrafia skan mir poligrafia
skan mir poligrafia skan mir poligrafia skan mir poligrafia skan mir poligrafia skan mir poligrafia skan mir poligrafia
skan mir poligrafia skan mir poligrafia skan mir poligrafia
skan mir poligrafia skan mir poligrafia
skan mir poligrafia skan mir poligrafia
skan mir poligrafia skan mir poligrafia skan mir poligrafia skan mir poligrafia
skan mir poligrafia skan mir poligrafia skan mir poligrafia
skan mir poligrafia skan mir poligrafia


Regulamin zamówień składanych drogą elektroniczną


1. Zamówienia przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, formularz zamówienia) z wyraźnym określeniem nazw zamawianych towarów i dokładnymi danymi adresowymi zamawiającego.
 
2. Preferujemy osobisty odbiór zamówionych towarów.

3. Ceny towarów mogą ulec zmianie bez wcześniejszej informacji. W przypadku otrzymania zamówienia na towary, których cena uległa zmianie, niezwłoczniee skontaktujemy się z klientem w celu potwierdzenia zamówienia.

4. Wszelkie nieścisłości w zamówieniu prosimy potwierdzać telefoniczne pod nr. 602 309 849. W przypadku zamówień drogą elektroniczną wady wynikające z niekompletnych danych przesłanych do nas nie będą podlegały reklamacji.

5. Reklamacje powinny być zgłoszone najpóźniej do 7 dni od daty odebrania towaru.

6. Wszystkie informacje, które będziecie musieli Państwo podać w czasie dokonywania i realizacji zakupów będą użyte wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Zapewniamy pełną poufność i bezpieczeństwo przesyłanych do nas danych. Nie przetwarzamy ich w żadenn sposób jak i nie udostępniamy osobom trzecim. Ustawa o ochronie danych osobowych (DZ.U./1997/nr133/poz833)


skan mir poligrafia skan mir poligrafia
skan mir poligrafia skan mir poligrafia skan mir poligrafia
skan mir poligrafia skan mir poligrafia
skan mir poligrafia skan mir poligrafia
skan mir poligrafia skan mir poligrafia skan mir poligrafia skan mir poligrafia
skan mir poligrafia skan mir poligrafia
skan mir poligrafia skan mir poligrafia skan mir poligrafia skan mir poligrafia skan mir poligrafia skan mir poligrafia skan mir poligrafia skan mir poligrafia skan mir poligrafia skan mir poligrafia skan mir poligrafia skan mir poligrafia skan mir poligrafia skan mir poligrafia